B o k a   t i d

Integritetsskydd

Terapihörnets företagare har tystnadsplikt. Vi samlar endast in sådan information om våra kunder som vi behöver för att kunna hålla kontakten vid avbokningar och dylikt. Kundernas kontaktuppgifter förvaras i enlighet med GDPR bakom lösenord. Kontaktuppgifterna används endast för kommunikation och delas inte med utomstående (våra bokförare ser uppgifterna i de fall där betalningen sker med faktura). Kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte endast ifall kunden har bett om att få vara med på vår e-postlista (som mottagare av vårt månatliga nyhetsbrev). Kunden kan när som helst be att få kontrollera sina kontaktuppgifter eller be att de förstörs.