B o k a   t i d

Anna Saarela

Massagebehandlingar och aromaterapi – styrka, självkänsla, inre frid ✨

Anna jobbar på Terapihörnet som massör. Utöver klassisk massage erbjuder hon även många andra balanserande, vårdande och avslappnande massagebehandlingar. Anna skriver också Terapihörnets nyhetsbrev, är musiker och sångare, språkintresserad, tycker om pyssel och konst, och får utlopp för mycket känslor och tankar genom att låta kreativiteten flöda fritt på olika sätt. Hon startade sitt eget företag 2017, och utvecklar ständigt företagandet till det som resonerar bäst med henne i stunden.

Annas väg i livet har varit lång och vacker, om än ställvis mycket hård och obekväm. Alla sorgens och besvikelsens blåmärken och rivsår har dock under tiden omformats till styrka, stor självkännedom och mod. Och kärleken har lyst upp vägen som en sol genom hela livet, även om molnen emellanåt skymt sikten. Annas väg har visat henne den egna kraften som alltid finns där bara man tror på den, och hennes egen makt i att påverka sitt liv. Den har lärt henne att det viktigaste hon har är hon själv, och att värna om balansen i hälsan och välmåendet, samt att sann läkning kommer från naturen, och framförallt inifrån.

Om det finns något hon kan göra för att hjälpa även andra med det, så vill Anna göra det. Vem som helst kan komma på behandling till Anna, oberoende av ålder, livssituation eller hälsotillstånd. Tillsammans med dig, kunden, börjar hon med att diskutera lite och reda ut dina personliga behov, och med att planera ut en behandling som passar just dig. En behandling hos Anna förutsätter inte att du står ut med jättehårda tag, utan hon använder sig utöver klassiska massagens triggerbaserade grepp även av andra tekniker så som lätta och avslappnande massagegrepp, gungningar, töjningar och eteriska oljor som en del av behandlingen. Det är alltid upp till dig hur du spenderar tiden hos Anna; om det känns som att du mest behöver stöd och någon att prata med så är det lika okej. Och det är alltid okej att be Anna om en kram.

Människan som helhet har alltid fascinerat Anna. Hennes syn är att man inte kan ignorera två olika kroppsdelars effekt på varandra, lika lite som man kan separera fysisk smärta från en psykisk känsla. Människan är ett fullständigt och komplext system, och Anna tror på att man inte effektivt kan behandla bara ett litet område om man ignorerar resten av helheten. Detta är målet i hennes jobb; att välkomna dig som en helhet vars alla delar måste uppmärksammas för att du ska kunna börja resan mot helande. Du är varmt välkommen på behandling till Anna, precis som du är och mår just nu.