v a r a a   a i k a a

Tietosuojaseloste

Terapiakulman yrittäjät noudattavat työssään vaitiolovelvollisuutta. Keräämme vain palvelujen kannalta hyödyllisiä tietoja asiakkailta. Asiakkaiden yhteystiedot säilytetään asianmukaisesti. Yhteystietoja käytämme vain yhteydenpitoa varten, eikä tietoja jaeta ulkopuolisille (kirjanpitäjämme näkevät laskuissa olevat yhteystiedot). Yhteystietoja käytetään markkinoinnissa vain, jos asiakas on liittynyt sähköpostilistallemme (kuukausittaisen uutiskirjeen vastaanottajaksi). Asiakas voi pyynnöstä saada tarkasteltavaksi omat tietonsa, tai pyytää että ne hävitetään.