B o k a   t i d

Lösningsfokuserad korttidsterapi

Heidi Strandberg erbjuder lösningsfokuserad korttidsterapi på Terapihörnet. Korttidsterapi är en process på 5-20 träffar där fokus ligger på ditt önskade tema eller valfria problemområde. Lösningsfokuserad korttidsterapi bygger främst på att hitta lösningar och nya synvinklar, inte direkt på att lösa problem. Korttidsterapi är målinriktat arbete med bearbetning av t.ex. ökad självförståelse, känsloreglering och problemlösningsfärdigheter. Korttidsterapi stöder i krissituationer och hjälper att hitta fungerande beteendemönster i vardagen. 

Alla hamnar ut för olika kriser i livet. Ibland kan det behövas hjälp med att hantera dem för att kunna gå vidare. Vanliga teman i korttidsterapi är svårigheter/problem i familjelivet och/eller parförhållandet, skilsmässor, eget orkande, svårigheter i arbetslivet/studierna, nedstämdhet, ensamhet, och förändringar i livssituationer förorsakade av sjukdom eller dödsfall. Vanliga diskussionsämnen med ungdomar är ångest- och panikkänslor, ensamhet och känslan av att inte räcka till. Målsättningen med lösningsfokuserad korttidsterapi är att tillsammans hitta nya synsätt till olika problem samt bryta oönskade tanke- och beteendemönster, och samtidigt synliggöra och förstärka redan fungerande system. 

Det behövs ingen läkarremiss för att påbörja korttidsterapi, det räcker med viljan att reflektera över den egna situationen. Du bestämmer vad du vill diskutera om och i vilken takt. Du kan dra nytta av korttidsterapi oberodende av ålder. Korttidsterapi är inte sjukvård och ersätts inte av FPA. Vi kan träffas på mottagningen, i ditt hem eller på distans.

Som korttidsterapeut hanterar Heidi all information konfidentiellt. Tystnadsplikten fortsätter också efter att korttidsterapin är avslutad. Ingen dokumentation i patientregister görs. Till korttidsterapeutens etiska skyldigheter ingår även att känna till sina egna gränser och kunskaper, m.a.o. påbörjar Heidi inte ett terapiförhållande om hennes eget kunnande inte är tillräckligt för att hantera problemområdet. Heidi går regelbundet i arbetshandledning för att få stöd i den professionella utvecklingen.

Priser:
Individuell terapi: 62 € / 60 min
Parterapi: 85 € / 90 min