B o k a   t i d

Stress- och fobihantering

Patricia erbjuder Stress- och fobihantering på Terapihörnet. Vi är alla födda välmående, men då livet går framåt händer det ofta saker som gör att det välmåendet kan hamna i skymundan. Oavsett om det är frågan om ångest, oro, stress, fobier eller trauman, så är det ändå inte så svårt att hitta tillbaka till välbefinnandet som du kanske kan tro. Egentligen är det faktiskt väldigt enkelt bara du landar i rätt tankesätt! Denna stresshanteringsbehandling baseras på OptimumMind® och går ut på att visa dig ett sätt att acceptera och tackla alla sorters känslor, så att de därefter helt och hållet kan släppas istället för att lagras in och tynga ner både kropp och själ! Patricia ger dig inte råd om hur du ska hantera en specifik situation utan ger dig verktyg så att du själv framöver kan tackla alla sorters utmaningar i alla delar av livet.

Första besöket går till så att du berättar om vad du önskar få hjälp med och sedan går ni tillsammans med Patricia igenom hur tankar och känslor hör ihop och varför vi människor känner som vi gör. Ni tar upp olika exempel, både riktiga och fiktiva, för att du verkligen ska förstå och kunna landa i rätt inställning och tankesätt. Detta är A och O för att det ska vara möjligt att släppa negativa tankar och erfarenheter. Därefter kan ni, bl.a. med hjälp av EFT (Emotional Freedom Technique), direkt under första besöket göra er av med en eller två jobbiga minnen/känslor/rädslor.

Vid uppföljningsbesöken ligger tyngdpunken mer på de praktiska övningarna så att du grundligt lär dig hur du använder dem för att minska stress och/eller ångest.

Alla besök går helt enligt din takt och förståelse och antal besök beror på den individuella situationen. T.ex. kan en fobi oftast försvinna redan med ett besök, men långvarig stress kan kräva flera besök för att helt komma till rätta med problemet. Patricia väver också in andningsövningar, kinesiologi samt använder sig av Emotion Code-tekniken där hon ser att det behövs.

Vill du ha mera information om vad OptimumMind® är för något så får du kontakta Patricia; hon svarar gärna på dina frågor!

Patricia erbjuder en Nöjd kund-garanti! Om du mot förmodan efter det första besöket inte känner att du fått någon som helst hjälp, så är besöket kostnadsfritt.

Priser:

Första besöket 90 min 80 €
Uppföljningsbesök 60 min 55 €