v a r a a   a i k a a

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Heidi Strandberg tarjoaa Terapiakulmassa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään johonkin sinun valitsemaasi elämäsi solmukohtaan ja etsitään sille yhdessä uutta näkökulmaa matkalla kohti mahdollista ratkaisua. Ensimmäinen askel ratkaisuun on avun piiriin hakeutuminen. Terapian keskiössä ovat omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Terapiaprosessi on suhteellisen lyhyt; 5-20 kertaa useimmiten riittää. 

Terapiassa voidaan käsitellä esim. perhe-elämän tai parisuhteen pulmakohtia, erotilanteita, omaa jaksamista, työ- tai opiskelijaelämän murheita, alakuloisuutta, sairauden tuomaa elämänmuutosta, kuolemaa tai yksinäisyyttä. Nuorten kanssa tyypillisiä keskusteluaiheita ovat ahdistuneisuus, yksinäisyys ja riittämättömyys. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tavoite on yhdessä löytää uusia näkökulmia erilaisiin ongelmakohtiin ja vahvistaa jo toimivia kuvioita. 

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvitse lääkärin lähetettä. Lyhytterapiaan hakeutumiseen riittää halu keskustella ja sinä päätät, miten haluat asioissa edetä. Lyhytterapia ei ole psykiatrista sairaudenhoitoa eikä KELA:n korvattavuuden piirissä. Voidaan tavata vastaanotolla, kodissasi tai etänä. 

Lyhytterapeuttina Heidi sitoutuu pitämään kaikki kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös tapaamisten loputtua. Mitään kirjauksia asiakas/potilasrekisteriin ei tehdä. Lyhytterapeutin eettisiin velvollisuuksiin kuuluu omien rajojen tunnistaminen, joten lyhytterapeuttina Heidi ei lähde hoitamaan sellaisia ongelmia, joihin hänellä ei ole riittävää koulutusta. Heidi hyödyntää omaa työnohjausta jatkuvassa omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Hinnat:
Yksilöterapia 62 € / 60 min
Pariterapia 85 € / 90 min