v a r a a   a i k a a

Oscar Damén

Terapiakulma Oscar Damen

Psykologi – terveelliset perspektiivit tasapainottavat elämän ✨

Terapikulman psykologina toimii Oscar Damén. Psykologina hän työskentelee käytösten, ajatusten ja tunteiden kanssa, ja pyrkii siten edistämään asiakkaidensa henkistä hyvinvointia. Työn ulkopuolella Oscar harjoittelee sekä mielen että kehon tasapainottamista. Tähän sisältyy luonnossa oleminen, Tai Chin harjoittelu ja uusien asioiden oppiminen, jotka voivat auttaa sekä häntä itseään että hänen asiakkaitaan.

Oscarin uteliaisuus on vienyt hänet pitkälle elämässä. Nuorena Oscar halusi ymmärtää ja auttaa häntä ympäröivää maailmaa ja tajusi silloin, että hänen on ensin ymmärrettävä ihmistä, joka kokee kyseisen maailman. Siksi hän päätti opiskella psykologiaa Åbo Akademissa. Oscar on myös syventynyt muihin perinteisiin, kuten taolaisuuteen, saadakseen laajemman näkökulman ihmismieleen.

HUOM!

Psykologimme Oscar ottaa määrittelemättömän pituisen tauon Terapiakulman vastaanotoltaan. Tulevaisuudessa hän pitää vastaanottoa Turussa ja online, sekä keskittyy pitämään luentoja liittyen erilaisiin psykologisiin menetelmiin. Löydätte edelleen Oscarin yhteystiedot nettisivuiltamme – ota mielellään yhteyttä häneen, mikäli mietit jotain tai haluat varata ajan!