v a r a a   a i k a a

Heidi Strandberg

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia – osallisuus, itsemyötätunto, muutos ✨

Heidi on toiminut n. 20 vuotta työtehtävissä, joissa hän on auttanut, tukenut ja ohjannut eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa enemmän tai vähemmän haastavissa elämäntilanteissa. Tehtäviin on kuulunut neuvontaa, ohjaamista, kouluttamista, asiantuntijana toimimista, ryhmien vetämistä, tukikeskusteluja ja moniammatillista verkostotyöskentelyä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Pohjakoulutukseltaan Heidi on sosionomi ja valmistui vuonna 1999. Tavoitteena oli jatkaa opintoja sosiaalityön parissa. Heidi suorittikin perus- ja aineopinnot valmiiksi mutta sitten työelämä vei hänet mukanaan ja avasi vuosien varrella mahdollisuuden tehdä monta mielenkiintoista työtehtävää. Heidi on toiminut mm. vt. sosiaalityöntekijänä sairaalassa, kehitysvammahuollossa ja psykiatrisella osastolla. Nuorten ammatillisen kuntoutuksen (nepsy) parissa hän oli vastaavana n. 4 vuoden aikana. Viimeiset 10 vuotta Heidi on toiminut sosiaaliohjaajana sosiaali- ja vanhuspalvelussa. Yhteistä kaikissa tehtävissä on ollut ratkaisukeskeinen ja osallistava lähestymistapa, pyrkimys yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ja hyödyntää jo olemassa olevia voimavaroja, sekä tarkoituksenmukaisten palvelujen järjestäminen. 

Heidi huomasi ratkaisukeskeisen lähestymistavan toimivan myös tukikeskusteluissa, joissa ajoittain hyvinkin raskaita aiheita käsitellään. Hän halusi syventää ratkaisukeskeistä osaamistaan ja hakeutui ratkaisukeskeisen lyhytterapiaopintojen pariin syksyllä 2020. 2-vuotinen (50 op.) koulutus sisältää psykoterapeuttiset valmiudet, 100 tuntia asiakastyötä ja työnohjauksen. Heidi valmistui keväällä 2022 ja tekee tällä hetkellä lyhytterapiatyötä iltaisin ja viikonloppuisin päivätyönsä ohessa. 

Heidin omiin tärkeimpiin ominaisuuksiin terapiatyössä kuuluu aito kuunteleminen, ei-tietämisen asenne, tietynlainen nöyryys, toisen kunnioittaminen, läsnäolo ja tavoitteellisuus. Riippumatta iästä, toimintakyvystä tai haasteesta ihminen motivoituu parhaiten omien oivallusten kautta. Neuvominen ja käskeminen harvoin tuottaa toivottua tulosta. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa parhaimmat tulokset saadaankin, kun yhdessä mietitään, pohditaan ja tarkastellaan eri vaihtoehtoja. Joskus näkökulman vaihtaminen avaa uusia mahdollisuuksia. Vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita on mahdollista löytää ja vahvistaa, joka mahdollistaa motivoitumisen omiin tavoitteisiin. Tämä on lähtökohta mahdollisimman hyvälle mielenterveydelle, fyysiselle hyvälle ololle ja sisältörikkaalle elämälle.